තරඟ කොන්දේසි

ඇතුල්විමේ නීති සහ කොන්දේසි

ප්‍රදර්ශණය අංශ 2 කින් සමන්විතය

  1. විවෘත අංශය (තේමාවක් නැත. ඒක වර්ණ හෝ වර්ණ)
  2. ඩිජීටල් නිර්මාණ (අධි යථාර්තවාදී ඡායාරූප)

ත්‍යාග:

සෑම අංශයකටම  රන් රිදී සහ ලෝකඩ පදක්කම් ද කුසලතා සහතික 5 බැගින් ද ප්‍රදානය කෙරේ.

තරගය, ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට විවෘතය. එනමුත්, කිසියම් ඡායාරූපයක් තරග නීති සහ කොන්දේසිවලට අනුකූල නැතැයි තරග අනුග්‍රාහකයන්ට හැගී ගිය ඕනෑම අවස්ථාවක තේරීමෙන් පසුව හෝ ප්‍රතික්ෂේප විය හැකිය.

සෑම අයදුම්කරුවෙකුටම එක් අංශයකට උපරිම වශයෙන් ඡායාරූප හතරක් (04) ඉදිරිපත් කල හැකිය.

සියලු නිර්මාණ ඡායාරූප ලෙස නිර්මාණය  කල එනම් ආලෝක සංවේදීතාවය උපයෝගි කරගනිමින් සේයාපටල මත හෝ ඩිජිටල් සංවේදක මත අනාවරනය කරන ලද අරමුණුවල රූප විය යුතු අතර ඒවා ඩිජිටල් මාධ්‍ය මගින් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

JPEG ගණයේ ඩිජිටල් ඡායාරූප sRGB වර්ණ පරාසය යටතේ ඉදිරිපත් කල යුතුය. නිර්දේශිත විභේදනය 300 dpi වන අතර, උපරිම තිරස් මානය පික්සල් 1920ක්ද, උපරිම සිරස් මානය පික්සල් 1080ක්ද වෙයි. ගොනුවක ප්‍රමාණය උපරිම වශයෙන් මෙගා බයිට් 2ක් (2 MB) විය යුතුය.

අයදුම්කරුවන් සිය ඡායාරූප NAPSL හි වෙබ් අඩවිය වන www.napsl.com හරහා අයදුම් පත්‍ර පුරවා උඩුගත (Upload) කල යුතුය.

තවද CD/DVD තැටි මගින්ද ඡායාරූප එවිය හැක. එසේ එවනු ලබන ඡායාරූප වල මුද්‍රණ තත්වයේ (උපරීම 10 MB) වෙනම ගොනුවක් අඩංගු කිරීම සුදුසුය. එමෙන්ම අයදුම් පත්‍රයේ මුද්‍රිත පිටපතක් ද ඒ සමග එවිය යුතුය.

සෑම ඡායාරූපයකටම එයටම සුවිශේෂී මාතෘකාවක් තිබිය යුතුය. ඡායාරූපයේ නම හෝ නමෙහි කොටසක් ලෙස “Untitled” සහ “No Title” වැනි වචන නොපැවතිය යුතුය. එසේම ඡායාරූපය ගන්නා මොහොතේදී කැමරාවේ සටහන්වන අංකමය ගොනු නමද (Camera File Name) ඡායාරූප මාතෘකාවක් ලෙස නොයෙදිය යුතුය.

තරගයට  ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අයදුම්කරුවන් ජාතික ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ සංගමය විසින් එය මුදල් නොගෙවා තරගයට අදාලව මාධ්‍ය තුල හෝවෙබ් අඩවියක පලකිරීමද ඇතුලත්ව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සහ ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට එකගවෙයි.

ඡායාරූපයේ  හිමිකරුවා අයදුම්කරුවාම විය යුතුය.  බුද්ධිමය හිමිකම් අවභාවිතා කිරීම පිලිබද කිසිදු වගකීමක් සංගමය විසින් දරනු නොලැබේ.

ඇතුල්වීමේ ගාස්තු:  එක් අංශයකට රු. 500/- වන අතර අංශ 2  ටම රු. 1000/- කි.

ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව NAPSL හි වෙබ් අඩවිය වන www.napsl.com හි ගෙවීම් කවුලුව හරහා ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් මගින් ගෙවිය හැක. එසේම සම්පත් බැංකුවේ ආයතනික ශාඛාවේ ජාතික ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ සංගමයේ  ගිණුම් අංක 102960999314 ට බැර කොට බැර පතෙහි පිටපතක් එවිය හැක.

ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව රහිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඡායාරූප විනිශ්චයට ගනු නොලැබේ.

තරගයට ඡායාරූප අයදුම් කිරීම මගින් ඇතුලත්වීමේ නීති සහ කොන්දේසි පිලිගත් බවද ඇගවෙයි.

තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනැවිත් දෙනු ලබන ඡායාරූප අවසාන දිනට පෙර පහත ලිපිනයට ලැබිය යුතුය.

       ජාතික ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ සංගමය
       290, ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත,
       කොළඹ 10.

ඡායාරූප භාර  ගන්නා අවසාන දිනය 2017 සැප්තැම්බර් 23 දා